Hôm nay thứ 6. Ngày 24/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Công nhận văn bằng chứng chỉ do cơ sở nước ngoài cấp

2. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp


Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

    Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại: Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà E, Trung tâm hành chính Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)

- Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển hồ sơ về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người  đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Nhận kết quả

 - Nhận kết quả thủ tục hành chính tại tại Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà E, Trung tâm hành chính Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian trả kết quả: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Qua hệ thống bưu chính.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

2. Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

4. Ngoài các giấy tờ quy định trên, người có văn bằng (đã học ở nước ngoài) phải gửi kèm theo hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài , gồm một trong các tài liệu liên quan sau:

- Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại;

- Xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập;

- Bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh;

- Minh chứng đã đăng ký vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

4. Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu có liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan (Nếu Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy công  nhận văn bằng giáo dục phổ thông (hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không được công nhận)

Lệ phí:

Người đề nghị công nhận văn bằng phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

» Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01:

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Giấy công  nhận văn bằng giáo dục phổ thông (hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không được công nhận)

» Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Hồ sơ quy định phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải Mẫu đơn

2.1 Đặc cách tốt nghiệp THPT.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT).

- Thủ trưởng đơn vị ĐKTD tiếp nhận hồ sơ đặc cách tốt nghiệp và chuyển giao cho Sở GD&ĐT.

- Sở GD&ĐT tập hợp danh sách đề nghị đặc cách tốt nghiệp và gửi danh sách đặc cách cho Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Bước 2: Xét đặc cách tốt nghiệp

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn vào hồ sơ và các quy định hiện hành.

Bước 3: Nhận kết quả

Kết quả xét đặc cách sẽ được gửi cùng kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định.

Cách thức thực hiện:

-         Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không qua 10 ngày  trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi, hồ sơ gồm:

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tại nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

+ Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường THPT nơi đăng ký dự thi.

- Đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn mà không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tại nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

C) Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Thời hạn giải quyết:

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp được Hội đồng xét công nhật tốt nghiệp xem xét, giải quyết cùng thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Được công nhận tốt nghiệp THPT (đối với những hồ sơ được công nhận đặc cách tốt nghiệp)

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị xét đặc cách (đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn mà không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn mà không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại:

+ Điểm bài thi của những môn đã thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt từ 5,0 trở lên;

+ Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

-Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     

2.2 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục về Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+   Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ra Quyết định cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục.

2. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

3. Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

3. Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

4. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

5. Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

6. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

7. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø            Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.


Thông báo