Hôm nay thứ 2. Ngày 20/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Chỉnh sửa nội dung văn bằng

3. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ


Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

    Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại: Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà E, Trung tâm hành chính Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)

- Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển hồ sơ về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người  đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Nhận kết quả

 - Nhận kết quả thủ tục hành chính tại tại Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà E, Trung tâm hành chính Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian trả kết quả: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ

2. Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa.

3. Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

4. Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

5. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

 Các tài liệu mục 2,3,4,5 là bản sao được chứng thực từ bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2012 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 

4.  Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông về Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+   Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục sáp nhập, chia tách trường.

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định sáp nhập, chia tách trường.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đề án sáp nhập, chia tách trường.

2. Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường.

3. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng sau khi sáp nhập, chia tách.

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường.

5. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

40 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2. Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

3. Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ØThông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.


Thông báo