Hôm nay thứ 7. Ngày 18/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Thủ tục chuyển trường

22. Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học phổ thông

Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

+ Địa chỉ Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)

- Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Nhận kết quả

- Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa”-Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà E, Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian trả kết quả: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

- Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan công tác, giấy hẹn

- Chuyên viên được giao nhiệm vụ trả kết quả yêu cầu người nhận hồ sơ ký nhận

Cách thức thực hiện:

 

-         Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

-         Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ ký và có xác nhận của bên chuyển, bên nhận (viết tay);

- Học bạ bản chính

- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)

- Giấy trúng tuyển vào 10

- Giấy khai sinh (bản chính hoặc sao)

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác);

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh thi tốt nghiệp (nếu có);

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác;

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Bộ phận “ Một cửa”, Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục thường xuyên – chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Giấy giới thiệu chuyển trường

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

» Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01: Đơn xin chuyển trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

 
 Mẫu đơn chuyển trường

23. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh cấp trung học phổ thông

Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại: Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

+ Địa chỉ Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)

- Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Nhận kết quả

- Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Địa chỉ Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại 02313.792.278

- Thời gian trả kết quả: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

- Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan công tác, giấy hẹn

- Chuyên viên được giao nhiệm vụ trả kết quả yêu cầu người nhận hồ sơ ký nhận

Cách thức thực hiện:

 

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Ðơn xin học lại do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ và học sinh ký.

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

- Giấy giới thiệu học lại do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu học lại do Giám Ðốc Sở Giáo dục & Ðào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển từ tỉnh, thành phố khác).

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai châu

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Một cửa, Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Giấy giới thiệu học lại

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Việc xin học lại được thực hiện vào thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Ø     Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Mẫu đơn

Thông báo