Hôm nay thứ 5. Ngày 22/02/2018

Liên kết Website


Hệ thống văn bản cải cách thủ tục hành chính

Số Nội dung Tải File
42/KH-SGDĐT Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của Sở GD&ĐT Lai Châu 42/KH-SGDĐT
59/KH-SGDĐT Kế hoạch kiểm tra thủ tục hành chính năm 2017 của Sở GD&ĐT Lai Châu 59/KH-SGDĐT
117/KH-SGDĐT Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 117/KH-SGDĐT
1855/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 1855/QĐ-UBND
1856/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 1856/QĐ-UBND
662/KH-SGDĐT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 662/KH-SGDĐT

1069 /SGDĐT-VP

                 V/v Xây dựng kế hoạch  cải cách hành chính năm 2017
1069/SGDĐT-VP
 754/KH-SGDĐT

             Kế hoạch cải cách hành chính Sở GD&ĐT Lai Châu năm 2016

754/KH-SGDĐT
 19/KH-SGDĐT

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu

 19/KH-SGDĐT
 55/SGDĐT-VP  Kiểm tra đánh giá công tác cải cách hành chính
 55/SGDĐT-VP
 99/KH-SGDĐT  Kiểm tra đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 của sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu 99/KH-SGDĐT
 137/QĐ-SGDĐT  Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 137/QĐ-SGDĐT
 524/QĐ-SGDĐT  Thành lập tổ tư vấn tổ chức, đánh giá kết quả công tác CCHC và phân công  nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC hàng năm tại SGDĐT
 524/QĐ-SGDĐT
 995/SGDĐT-VP  Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu
 995/SGDĐT-VP
627/BC-SGDĐT

Báo cáo  Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

 627/BC-SGDĐT

Thông báo