Hôm nay thứ 4. Ngày 17/01/2018

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Lịch công tác của Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tuần 25, từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

 

 

 

 


Thứ

Buổi

Đ/c Đỗ Văn Hán

Giám Đốc Sở

Đ/c Hoàng Đức Minh

Phó Giám đốc Sở

Đ/c Tẩn Mí Khé

Phó Giám đốc Sở

 

Đ/c Đinh Trung Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Hai

15/01

Sáng

Họp UBND tỉnh

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực + Chủ trì GB+ Làm việc với ĐHSP Thái Nguyên

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Chiều

Họp UBND tỉnh

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Ba

16/01

Sáng

Làm chuyên môn

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Chiều

Làm chuyên môn

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

17/01

Sáng

Họp Tỉnh ủy

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Năm

18/01

Sáng

Họp Tỉnh ủy

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Sáu

19/01

Sáng

Họp Tỉnh ủy

Chỉ đạo Hội đồng ra đề thi năng lực

Làm chuyên môn

Nghỉ phép

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Họp giao ban

Họp Giao ban

Nghỉ phép

Bảy

20/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

21/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

           

 


 
 

Thông báo