Hôm nay thứ 6. Ngày 28/07/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Lịch công tác của Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần 51, từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017

 
 
 

 


Thứ

Buổi

Đ/c Đỗ Văn Hán

Giám Đốc Sở

Đ/c Hoàng Đức Minh

Phó Giám đốc Sở

Đ/c Tẩn Mí Khé

Phó Giám đốc Sở

 

Đ/c Đinh Trung Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Hai

17/7

Sáng

Làm chuyên môn

Công tác Hà Nội

Chấm thi phúc khảo

Làm chuyên môn

Chiều

Làm chuyên môn

Công tác Hà Nội

Chấm thi phúc khảo

Làm chuyên môn

Ba

18/7

Sáng

Làm chuyên môn

Công tác Đà Nẵng

Chấm thi phúc khảo

Làm chuyên môn

Chiều

Làm chuyên môn

Công tác Đà Nẵng

Chấm thi phúc khảo

Làm chuyên môn

19/7

Sáng

Làm chuyên môn

Công tác Đà Nẵng

Chấm thi phúc khảo

Làm chuyên môn

Chiều

Họp HĐ tuyển dụng

Công tác Đà Nẵng

Chấm thi phúc khảo

Họp HĐ tuyển dụng

Năm

20/7

Sáng

Làm chuyên môn

Công tác Đà Nẵng

Làm chuyên môn

Làm thi

Chiều

Làm chuyên môn

Công tác Đà Nẵng

Làm chuyên môn

Làm thi

Sáu

21/7

Sáng

Làm chuyên môn

Công tác Đà Nẵng

Làm chuyên môn

Làm thi

Chiều

Chủ trì họp GB

Đà Nẵng về Lai Châu

Làm chuyên môn

Làm thi

Bảy

22/7

Sáng

Nghỉ

Đà Nẵng về Lai Châu

Nghỉ

Làm thi

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Làm thi

Chủ nhật 23/7

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Làm thi

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Làm thi

           

 

 

Thông báo