Hôm nay thứ 7. Ngày 18/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Lịch công tác của Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần 1, từ ngày 31/7/2017 đến ngày 6/8/2017

 

Thứ

Buổi

Đ/c Đỗ Văn Hán

Giám Đốc Sở

Đ/c Hoàng Đức Minh

Phó Giám đốc Sở

Đ/c Tẩn Mí Khé

Phó Giám đốc Sở

 

Đ/c Đinh Trung Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Hai

31/7

Sáng

Họp CQ và giao ban

Làm chuyên môn

Dự Hội nghị TK GDMN

Nghỉ phép

Chiều

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Dự Hội nghị TK GDMN

Nghỉ phép

Ba

1/8

Sáng

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Về Lai Châu

Nghỉ phép

Chiều

Làm việc với Sở NV về kiểm tra CCHC Sở GD

Làm chuyên môn

Về Lai Châu

Nghỉ phép

2/8

Sáng

Kiểm tra chấm SHGV

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Chiều

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Năm

3/8

Sáng

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Dự Hội nghị TK GDTH

Làm chuyên môn

Chiều

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Dự Hội nghị TK GDTH

Làm chuyên môn

Sáu

4/8

Sáng

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Dự Hội nghị TK GDTH

Làm chuyên môn

Chiều

Chủ trì họp GB

Họp GB

Về Lai Châu

Họp GB

Bảy

5/8

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Làm thi

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Làm thi

Chủ nhật

6/8

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Làm thi

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Làm thi

           

 

 

 

 

Thông báo