Hôm nay thứ 7. Ngày 24/03/2018

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Lịch công tác của Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần 26, từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018

 

Thứ

Buổi

Đ/c Đỗ Văn Hán

Giám Đốc Sở

Đ/c Hoàng Đức Minh

Phó Giám đốc Sở

Đ/c Tẩn Mí Khé

Phó Giám đốc Sở

`

Đ/c Đinh Trung Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Hai

22/01

Sáng

Công tác Thái Bình

Hội đồng ra đề thi kiến thức chuyên môn GV

Làm chuyên môn

Công tác Thành phố

Chiều

Công tác Thái Bình

Hội đồng ra đề thi kiến thức chuyên môn GV

Làm chuyên môn

Công tác Thành phố

Ba

23/01

Sáng

Công tác Thái Bình

Hội đồng ra đề thi kiến thức chuyên môn GV

Làm chuyên môn

Công tác Thành phố

Chiều

Công tác Thái Bình

Hội đồng ra đề thi kiến thức chuyên môn GV

Làm chuyên môn

Công tác Thành phố

24/01

Sáng

Làm chuyên môn

Hội đồng ra đề thi kiến thức chuyên môn GV

Công tác Than Uyên

Làm chuyên môn

Chiều

Làm chuyên môn

Hội đồng ra đề thi kiến thức chuyên môn GV

Công tác Than Uyên

Làm chuyên môn

Năm

25/01

Sáng

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Công tác Than Uyên

Làm chuyên môn

Chiều

Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Sáu

26/01

Sáng

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Làm chuyên môn

Chiều

Làm chuyên môn; Chủ trì họp Giao ban

Làm chuyên môn; họp Giao ban

Làm chuyên môn; họp Giao ban

Làm chuyên môn; họp Giao ban

Bảy

27/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

28/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

Thông báo