Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỎI ĐÁP

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

LIÊN KẾT WEB


TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

33

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

2

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

34

Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông

3

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

35

Giải thể trường trung học phổ thông

4

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

36

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

5

Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông

37

Cho phép Trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

6

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục.

38

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm.

39

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

8

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp).

40

Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

9

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục.

41

Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

10

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu).

42

Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

11

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

43

Sáp nhập, chia, tách Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

12

Sát nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú.

44

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

13

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường).

45

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

14

Cho phép trường Trung học phổ thông hoạt động trở lại

46

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

15

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại.

47

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học tư thục; hoạt động không vì lợi nhuận

48

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục; trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

16

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại.

49

Cho phép hoạt động Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

17

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường THPT.

50

Cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả kiểm định chất lượng đối với trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục thường xuyên

18

Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông chuyên.

51

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

19

Giải thể trường Trung học phổ thông chuyên.

52

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

20

Cho phép trường Trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại.

53

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

21

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại.

54

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

22

Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoạt động trở lại.

55

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

23

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

56

Công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia

24

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

57

Chuyển trường đối với học sinh THPT

25

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

58

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

26

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

59

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

27

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

60

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

28

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

61

Cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ tư vấn du học

29

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

62

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa

30

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổthông là người dân tộc thiểu số.

63

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

31

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

64

Thủ tục cấp phép dạy thêm cấp Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc nội trú do Sở GD&ĐT quản lý

32

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

65

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Thông báo