Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHI BỘ

1. Ngô Thị Khánh               

                Ngày tháng năm sinh: 02/09/1977

                Quê quán: Thái Bình

                Hộ Khẩu thường trú: Thị Trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

                Chức vụ: Bí Thư chi bộ

                Điện Thọai: 0962589135

                Mail: tieuhocso1binhlu@gmail.com

                Trình độ: Đại học.


                2. Nguyễn Thị Ngà            

                Ngày tháng năm sinh: 1975

                Quê quán: Yên Bái

                Hộ Khẩu thường trú: Thị Trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

                Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

                Điện Thọai: 01694069888

                Mail:

                Trình độ: Đại học


                2.Hoàng Thị Thương           

                Ngày tháng năm sinh: 24/10/1982

                Quê quán: Phong Thổ - Lai Châu

                Hộ Khẩu thường trú: Bình Lư - Tam Đường - Lai Châu

                Chức vụ: Chi ủy viên

                Điện Thọai: 0975282499

                Mail: hoangthuong@gmail.com

                Trình độ: Đại học

Thông báo