Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018
2.Hoàng Thị Thương           

                Ngày tháng năm sinh: 24/10/1982

                Quê quán: Phong Thổ - Lai Châu

                Hộ Khẩu thường trú: Bình Lư - Tam Đường - Lai Châu

                Chức vụ: Chi ủy viên

                Điện Thọai: 0975282499

                Mail: hoangthuong@gmail.com

                Trình độ: Đại học


2. Lê Công Hướng           

                Ngày tháng năm sinh: 15/11/ 1979

                Quê quán: Yên Bái

                Hộ Khẩu thường trú: Thị trấn Tam Đường - Lai Châu

                Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn

                Điện Thọai: 0975958663

                Mail:

                Trình độ: Đại học


3. Bùi Thị Mai Hương

                Ngày tháng năm sinh: 07/11/1983

                Quê quán: Hạ Hòa - Phú Thọ

                Hộ Khẩu thường trú: Bình Lư - Tam Đường - Lai Châu

                Chức vụ: Ủy viên

                Điện Thọai: 0975958663

                Mail:

                Trình độ: Đại học

Thông báo