Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
07/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập ban giám khảo hội thi" Giáo viên dạy giỏi cấp huyện" năm họ 2017 - 2018
Ngày ban hành:
31/10/2017
Ngày hiệu lực:
31/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập ban coi, chấm bài khảo sát học sinh hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp huyện" năm học 2017 - 2018.
Ngày ban hành:
30/10/2017
Ngày hiệu lực:
30/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập ban tổ chức hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp huyện" năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
27/10/2017
Ngày hiệu lực:
27/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định đặc cách công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
27/10/2017
Ngày hiệu lực:
27/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
26/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
thông báo triệu tập Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2017
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
20/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh