• Lê Thị lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0336227346
  • Email:
   lehuongthll@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0335594455
  • Email:
   nguyenchithll2011@gmail.com
 • Phạm Đức Lĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0986546330
  • Email:
   linhpham8854@gmail.com
 • Lê Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0374380388
  • Email:
   ledungktmamnon@gmail.com
 • Trần Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0388386107
  • Email:
   maituyenml@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng khối 2-3
  • Điện thoại:
   0976548896
  • Email:
   tranhienmldb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 1
  • Điện thoại:
   0978762429
  • Email:
   nguyentheuleloi@gmail.com
 • Tô Thanh Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TBTTND
  • Điện thoại:
   0393400064
  • Email:
   tuanleloi@gmail.com
 • Sầm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961953699
  • Email:
   samhanamnhun@gmail.com
Học sinh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Tháng 08 : 4.193
Năm 2019 : 7.701