• Đào Việt Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0945265424
  • Email:
   thvathcsleloi.nn@gmail.com
 • Bùi Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0981951867
  • Email:
   condauholai@gmail.com
 • Lường Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0967940335
  • Email:
   luonghanhllnn@gmail.com
 • Vũ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0338907296
  • Email:
   vuhuongml@gmail.com
 • Mào Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0354710626
  • Email:
   quynhmy508@gmail.com
 • Điêu Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0988161544
  • Email:
   thuykietleloi@gmail.com
 • Điêu Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0355782728
  • Email:
   dieutrung.86@gmail.com
 • Lò Đức Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0984108215
  • Email:
   loha0984@gmail.com
 • Lê Thị lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0336227346
  • Email:
   lehuongthll@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0335594455
  • Email:
   nguyenchithll2011@gmail.com
 • Phạm Đức Lĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0986546330
  • Email:
   linhpham8854@gmail.com
Học sinh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 12 : 294
Năm 2019 : 14.175