Tháng 9/ 2018 trường Tiểu học Lê Lợi và THCS Lê Lợi sát nhập thành trường Tiểu học và THCS Lê Lợi. BCH Công đoàn lâm thời được thành lập

Theo Quyết định số 14/QĐ-LĐLĐ huyện Nậm Nhùn, ngày 31 tháng 10 năm 2018, về việc thành lập Công đoàn cơ sở và chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn trường TH&THCS Lê Lợi, đã quyết định số lượng BCH lâm thời gồm 03 đồng chí. Đến tháng 2/2020 BCH Công đoàn lâm thời tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2020 -2022. Buổi lễ được diễn ra với không khí trang trọng, vui tươi, nghiêm túc.

Thông qua đại hội công đoàn, lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình  độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kì 2020 - 2022 với số lượng 3 đ/c