Đoàn công tác của HĐND tỉnh

khảo sát công tác giáo dục tại Nậm Nhùn

Thực hiện Công văn số 140/HĐND-ĐGS ngày 06/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ngày 08/5/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, trưởng đoàn cùng các đồng chí Lò Văn Biên, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng Thông tin - Dân Nguyện, Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với các trường thuộc xã Nậm Ban, Trung Chải thuộc huyện Nậm Nhùn về thực hiện Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh kêt luận trong buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn giám sátcủa HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả của các đơn vị trường, huyện Nậm Nhùn đồng thời chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết của các đơn vị trường./.

Chu Đức