Chiều ngày 19/9/2019, Công an PCCC tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho hơn 50 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS xã Nậm Cần - Tân Uyên - Lai Châu               Việc tổ chức tuyên truyền là nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và toàn thể các em học sinh đối với công tác PCCC, từ đó vận dụng làm tốt công tác phòng ngừa và chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống cháy, nổ nếu xảy ra; không chỉ tại nơi làm việc, học tập mà còn tại nơi ở của cá nhân và gia đình.