Cuộc thi được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên tổ chức từ ngày 6-14/11.