• thcs_nam_han_13370baa54
ĐC: Nậm Hăn - Sìn Hồ - Lai Châu