Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, Các hoạt động, sự kiện nổi bật của trường PTDT BT THCS Nậm Xe qua các năm học.Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các hoạt động, sự kiện nổi bật của trường PTDT BT THCS Nậm Xe qua các năm học