Wednesday, 30/09/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Pa Khóa
MỘT NGHĨA CỬ NHỎ - TRIỆU ƯỚC MƠ LỚN
MỘT NGHĨA CỬ NHỎ - TRIỆU ƯỚC MƠ LỚN
Với những chính sách hết sức nhân văn của Viettel dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Lai châu, đây sẽ là sự động viên tinh thần lớn lao, để các em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, thành công ở tương lai phía trước và mong rằng Viettel ...
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Để nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường đã tổ chức tốt cho học sinh khối 8,9 tham gia thi trực tuyến trên công thông tin của Sở GD kết quả đạt ...
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Thực hiện theo chỉ đạo của các cấp trường THCS đã có những việc làm thiết thực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Hưởng ứng tháng ATTP nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể để chuẩn bị đón học sinh trởi lại trường học sau kì nghỉ phòng, chóng dịch Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Để chung tay hưởng ứng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trường THCS Pa Khóa đã thực hiện rất tốt một số nội dung như: Tuyên truyền băng zôn, hình ảnh trong ...
MỘT NGHĨA CỬ NHỎ - TRIỆU ƯỚC MƠ LỚN
MỘT NGHĨA CỬ NHỎ - TRIỆU ƯỚC MƠ LỚN
Với những chính sách hết sức nhân văn của Viettel dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Lai châu, đây sẽ là sự động viên tinh thần lớn lao, để các em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, thành công ở tương lai phía trước và mong rằng Viettel ...
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Để nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường đã tổ chức tốt cho học sinh khối 8,9 tham gia thi trực tuyến trên công thông tin của Sở GD kết quả đạt ...
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Thực hiện theo chỉ đạo của các cấp trường THCS đã có những việc làm thiết thực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Hưởng ứng tháng ATTP nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể để chuẩn bị đón học sinh trởi lại trường học sau kì nghỉ phòng, chóng dịch Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Để chung tay hưởng ứng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trường THCS Pa Khóa đã thực hiện rất tốt một số nội dung như: Tuyên truyền băng zôn, hình ảnh trong ...
MỘT NGHĨA CỬ NHỎ - TRIỆU ƯỚC MƠ LỚN
MỘT NGHĨA CỬ NHỎ - TRIỆU ƯỚC MƠ LỚN
Với những chính sách hết sức nhân văn của Viettel dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Lai châu, đây sẽ là sự động viên tinh thần lớn lao, để các em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, thành công ở tương lai phía trước và mong rằng Viettel ...
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Để nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường đã tổ chức tốt cho học sinh khối 8,9 tham gia thi trực tuyến trên công thông tin của Sở GD kết quả đạt ...
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Thực hiện theo chỉ đạo của các cấp trường THCS đã có những việc làm thiết thực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Hưởng ứng tháng ATTP nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể để chuẩn bị đón học sinh trởi lại trường học sau kì nghỉ phòng, chóng dịch Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Để chung tay hưởng ứng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trường THCS Pa Khóa đã thực hiện rất tốt một số nội dung như: Tuyên truyền băng zôn, hình ảnh trong ...
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 544
Năm 2020 : 12.722