Friday, 21/02/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Pa Khóa
Đề thi HSG
Đề thi HSG
Đề thi HSG câp trường môn TOán lớp 6
Đại hội chi bộ trường thành công tốt đẹp
Đại hội chi bộ trường thành công tốt đẹp
Để có được những thành tựu như ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự chỉ đạo sáng suất của Ban chi ủy chi bộ trường THCS. Đại hội nhiệm kì IV đã ...
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm
- Phát huy kết quả đạt được của các năm học trước nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các trường ...
Bài thi viết về tấm gương nhà giáo
Sinh hoạt chuyên môn cụm
Sinh hoạt chuyên môn cụm
Thực hiện theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các Hiệu trưởng. Trường PTDTBT THCS Nậm Cha xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm tại ...
Đề thi HSG
Đề thi HSG
Đề thi HSG câp trường môn TOán lớp 6
Đại hội chi bộ trường thành công tốt đẹp
Đại hội chi bộ trường thành công tốt đẹp
Để có được những thành tựu như ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự chỉ đạo sáng suất của Ban chi ủy chi bộ trường THCS. Đại hội nhiệm kì IV đã ...
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm
- Phát huy kết quả đạt được của các năm học trước nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các trường ...
Bài thi viết về tấm gương nhà giáo
Sinh hoạt chuyên môn cụm
Sinh hoạt chuyên môn cụm
Thực hiện theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các Hiệu trưởng. Trường PTDTBT THCS Nậm Cha xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm tại ...
Đề thi HSG
Đề thi HSG
Đề thi HSG câp trường môn TOán lớp 6
Đại hội chi bộ trường thành công tốt đẹp
Đại hội chi bộ trường thành công tốt đẹp
Để có được những thành tựu như ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự chỉ đạo sáng suất của Ban chi ủy chi bộ trường THCS. Đại hội nhiệm kì IV đã ...
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm
- Phát huy kết quả đạt được của các năm học trước nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các trường ...
Bài thi viết về tấm gương nhà giáo
Sinh hoạt chuyên môn cụm
Sinh hoạt chuyên môn cụm
Thực hiện theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các Hiệu trưởng. Trường PTDTBT THCS Nậm Cha xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm tại ...
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 0
Tháng 02 : 245
Năm 2020 : 1.026