Thursday, 09/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Pa Khóa
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Để nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường đã tổ chức tốt cho học sinh khối 8,9 tham gia thi trực tuyến trên công thông tin của Sở GD kết quả đạt trên 80%
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Thực hiện theo chỉ đạo của các cấp trường THCS đã có những việc làm thiết thực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Hưởng ứng tháng ATTP nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể để chuẩn bị đón học sinh trởi lại trường học sau kì nghỉ phòng, chóng dịch Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Để chung tay hưởng ứng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trường THCS Pa Khóa đã thực hiện rất tốt một số nội dung như: Tuyên truyền băng zôn, hình ảnh trong ...
Công tác PCCC tại đơn vị
Công tác PCCC tại đơn vị
Ngoài việc thường xuyên tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV, HS nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt chung ...
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Để nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường đã tổ chức tốt cho học sinh khối 8,9 tham gia thi trực tuyến trên công thông tin của Sở GD kết quả đạt trên 80%
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Thực hiện theo chỉ đạo của các cấp trường THCS đã có những việc làm thiết thực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Hưởng ứng tháng ATTP nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể để chuẩn bị đón học sinh trởi lại trường học sau kì nghỉ phòng, chóng dịch Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Để chung tay hưởng ứng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trường THCS Pa Khóa đã thực hiện rất tốt một số nội dung như: Tuyên truyền băng zôn, hình ảnh trong ...
Công tác PCCC tại đơn vị
Công tác PCCC tại đơn vị
Ngoài việc thường xuyên tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV, HS nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt chung ...
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Học sinh hào hứng tham gia thi trực tuyến để nâng cao chất lượng
Để nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường đã tổ chức tốt cho học sinh khối 8,9 tham gia thi trực tuyến trên công thông tin của Sở GD kết quả đạt trên 80%
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Công tác phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường
Thực hiện theo chỉ đạo của các cấp trường THCS đã có những việc làm thiết thực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Báo cáo tháng vệ sinh ATTP
Hưởng ứng tháng ATTP nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể để chuẩn bị đón học sinh trởi lại trường học sau kì nghỉ phòng, chóng dịch Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Để chung tay hưởng ứng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trường THCS Pa Khóa đã thực hiện rất tốt một số nội dung như: Tuyên truyền băng zôn, hình ảnh trong ...
Công tác PCCC tại đơn vị
Công tác PCCC tại đơn vị
Ngoài việc thường xuyên tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV, HS nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt chung ...
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 96
Tháng 07 : 737
Năm 2020 : 8.240