Tuesday, 16/08/2022 - 05:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDTBT THCS Số 2 Bản Lang
Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Văn bản liên quan