Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 55
Năm 2022 : 4.147
 • Bùi Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không
 • Đặng Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không
 • Phạm Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   059.3824444
 • Nguyễn Thị Miền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Email:
   trana.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Đồng Thị Chiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   059.8268111
  • Email:
   lb.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Đỗ Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Email:
   ngthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Bàn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0327352525
  • Email:
   banhuong12@gmail.com
 • Hoàng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0916 609111
  • Email:
   vt.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Đỗ Thị Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không