Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 12 : 238
Năm 2022 : 5.322
 • Vương Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không
 • Trịnh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không
 • Trần Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không
 • Nguyễn Thị Miền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Email:
   trana.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Hoàng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 4+5
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0915703666
  • Email:
   hoanghue174@gmail.com
 • Đỗ Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Email:
   ngthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Mai Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 4+5
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Email:
   cthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Lò Thị Lún
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không
 • Tạ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Không