Chiều ngày 21/2/2020 Chi bộ trường Tiểu học Hua Nà đại hội chi bộ lần thứ IX nhiệm kì 2020- 2022. Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, dân chủ, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo ...