Được sự nhất trí của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Phòng văn hoá và thông tin đã tổ chức giải bóng chuền hơi, cầu lông chào mừng kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ ...