Friday, 29/05/2020 - 21:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hua Nà

Sinh hoạt dưới cờ

Sinh hoạt dưới cờ.

Học sinh nêu về cảm nghĩ của mình về câu chuyện đã đọc.


Tác giả: Đoàn Tiến Sỹ