Friday, 05/06/2020 - 12:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hua Nà

Trẻ mẫu giáo làm quen với trường Tiểu học

Tre 5 tuổi làm quem với trường Tiểu học và cổ vũ văn nghệ.