GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
 

 

Trường Lản Nhì Thàng đóng tại trung tâm xã Lản Nhì Thàng là một xã khó khăn thuộc vùng 135, là xã vùng cao của huyện Phong Thổ với tổng diện tích tự nhiên là 7.700ha với tổng số dân của xã là 2589 người , gồm 498 hộ được chia thành 10 bản, với 13 khu dân cư. Tổng số dân tộc sinh sống trên địa bàn là 04 dân tộc: Dân tộc Hmông, dân tộc Dao, dân tộc Hoa, Kinh . Trong đó dân tộc dao chiếm đa số. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt (Cấy lúa, trồng ngô và một số cây hoa màu khác, chăn nuôi gia súc và gia cầm) Điều kiện kinh tế của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn , trồng cấy chủ yếu là nhờ vào thòi tiết. Đó cũng có phần nào ảnh hưởng đến phong trào giáo dục của nhà trường.

Đặc biệt nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Cấp Uỷ chính quyền ở địa phương cùng các ban ngành đoàn thể tới phong trào và sự nghiệp giáo dục trong xã và trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường nhiệt tình , có trình độ chuyên môn vững vàng có uy tín với nhân dân được nhân dân quý mến . Hiện tai nhà trường có 8 điểm trường, cơ sở vật chất ổn định để phục vụ cho việc dạy và học . Số phòng học xây dựng kiên cố đã được xây dựng tới 02 điểm bản lẻ , còn lại chủ yếu là phòng học xây dựng cấp 4, nhưng do điều kiện địa bàn và số lớp học không đồng đều nhà trường vẫn còn phòng học tạm. Nhưng nhà trường vẫn tập trung khắc phục để từng bước nâng dần chất lượng dạy và học.

Lản Nhì Thàng đang dần từng bước phát triển về phong trào giáo dục. Nhất là những năm gần đây, được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo địa phương và nhân dân trong xã quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Nhất là sự quan tâm và chỉ đạo của phòng giáo dục Huỵện Phong Thổ tới phong trào giáo dục của nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động , có trình độ chuyên môn , năng lực quản lý vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh , có tình thương yêu học sinh , luôn phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.