• mlc3
  • malc
  • mlc2
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Tổ chức Giao ban giữa kỳ II năm học 2018-2019
Để đánh giá các hoạt động nửa đầu học kỳ II đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2018-2019, ngày 14/3/2019, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa kỳ II năm học 2018-2019Kết luận Hội nghị, đồng chí Vương Đào Tiên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 16