NGHỊ QUYẾT

CÔNG ĐOÀN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG PTDTBTTH MƯỜNG MÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Công đoàn cơ sở . Nhiệm kì 2017-2022

 
 
 

 


Đại hội vào ngày 16 tháng 9 năm 2017

Địa điểm: Tại Phòng Hội đồng Trường PTDTBTTH Mường Mô

Đại hội nghe Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường PTDTBTTH Mường Mô khóa 2014-2019 trình bày các báo cáo:

1. Báo cáo Tổng kết Hoạt động Công đoàn nhiệm kì 2014-2019 và Phương hướng hoạt động Công đoàn cơ sở nhiêm kì 2017-2022.

2. Báo cáo Kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017-2022.

3. Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí:

1. Đ/c Lê Văn nam: Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường.

Các đồng chí đã biểu dương các thành tích mà tập thể đoàn viên CNVCLĐ Công đoàn cơ sở đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời các đồng chí cũng chỉ ra những khuyết điểm yếu kém mà Ban Chấp hành nhiệm kì 2014-2019 cùng tập thể đoàn viên CNVCLĐ Công đoàn cơ sở cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà BCH CĐCS cần phải triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội được nghe các ý kiến tham gia của các đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

1. Đồng chí Lê Văn Nam tham gia ý kiến về mục tiêu của công đoàn nhiệm kì mới.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Tuyết tham gia ý kiến về mục tiêu của công đoàn nhiệm kì mới.

3. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền tham gia ý kiến về các chỉ tiêu đăng kí thi đua.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ

 

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2014-2019 trình Đại hội nhiệm kì 2017-2022

Giao cho Ban Chấp hành CĐCS Nhiệm kì 2017-2022 tiếp thu ý kiến của các đồng chí: và một số ý kiến đóng góp của các đại biểu bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu trước khi ban hành.

2. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  Trường PTDTBTTH Mường Mô nhiệm kì 2017-2022  

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành khóa mới gồm:05 uỷ viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và bầu các chức danh gồm các đồng chí có tên sau:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Phạm Thị Thanh Tuyết

Chủ tịch

2

Đỗ Thị Thu Hiền

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Văn Hiệp

Ủy viên

4

Phan Thị vân

Ủy viên

5

Điêu Thị Dự

Ủy viên

 

3. Đại hội quyết định các chỉ tiêu chủ yếu cần phải phấn đấu thực hiện

-100 % CNVCLĐ được quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn các cấp.

-100% CNVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo.

- Hàng năm, có 100% trở lên đạt lao tiên tiến trở lên.

- Hàng năm, có trên 10 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do các cấp công đoàn công nhận.

- 100% hộ gia đình CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

- 100% CNVCLĐ tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo.

- 100% CNVCLĐ không vi phạm các tệ nạn xã hội và không sinh con thứ 3.

- 100% CNVCLĐ đăng ký thi đua đầu năm.

- Trong nhiệm kỳ giới thiệu được 02 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.

4. Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn huyện Nậm Nhùn lần thứ I

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường PTDTBTTH Mường Mô nhiệm kì 2017-2022 căn cứ Nghị quyết của Đại hội và Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn cấp trên, cụ thể hoá chủ trương, chương trình hoạt động và chỉ đạo công nhân, viên chức, lao động thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, nâng cao tinh thần đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn thử thách quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường PTDTBTTH Mường Mô nhiệm kì 2017-2022 vào cuộc sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (đơn vị)./. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

Quyết Anh Tuấn

 

 

Bài viết liên quan