anh nha trường

anh dep
Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 

1/ Việc triển khai, tổ chức các hoạt động của công đoàn cơ sở:

- Phong trào vườn rau sạch:  Nhà trường đã phát động nhiều phong trào không chỉ là về kiến thức mà còn cả kĩ năng sống. Trong đó có phong trào trồng vườn rau sạch đem lại hiệu quả cao nhất. Phân khu cho từng chi đội trồng rau theo mùa dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm lớp.

+  Hàng ngày, sau mỗi giờ học, giờ ra chơi các em lại giành thời gian cho việc chăm sóc vườn rau với những công việc quen thuộc như: nhổ cỏ, bón phân, vun xới… Thu hút được nhiều các thầy, cô giáo và các em đội viên.

- Công đoàn thực hiện chức năng giám sát: Kiểm tra, giám sát là một trong những quyền quan trọng của tổ chức công đoàn nhằm thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn nắm được tình hình
Bài viết liên quan