Lai Châu tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Lai Châu tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid 19

          Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong những ngày qua ở nước ta tiếp tục có thêm những ca nhiễm Covid-19 mới. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản tiếp tục học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid 19.

Ảnh minh họa.

          Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo của UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương thông báo lịch nghỉ học đến học sinh, sinh viên, học viên và phụ huynh biết, thực hiện.

          Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giảm nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình phù hợp với điều kiện của địa phương; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Theo Báo Lai Châu

 

Bài viết liên quan