Tin nổi bật
Tin nổi bật
        Nậm Loỏng là xã khó khăn trên địa bàn thành phố Lai Châu, với 100% học sinh là người dân tộc Mông kinh tế gia đình chủ yếu trông chờ vào nương rẫy nên cuộc sống cũng còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua các em cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của chính quyền các cấp cũng như các cơ quan đơn vị, cá nhân. Ngày 8/5/2018 công ty ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3