• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Tháng 02 : 846
Năm 2020 : 1.587
Ngày 19/8, Sở giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi phòng giáo dục các quận, huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông và trực thuộc ...
Thực hiện Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt ...
Ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Trung Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức công bố quyết định nghỉ chế độ hưu trí cho Nhà giáo ưu tú Đỗ ...
Ngày 19/8, Sở giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi phòng giáo dục các quận, huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông và trực thuộc ...
Thực hiện Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt ...
Ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Trung Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức công bố quyết định nghỉ chế độ hưu trí cho Nhà giáo ưu tú Đỗ ...
Thời Tiết