• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 49
Tháng 04 : 210
Năm 2020 : 2.526
Ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Đinh Trung Tuấn - Giám đốc ...
Ngày 19/8, Sở giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi phòng giáo dục các quận, huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông và trực thuộc ...
Thực hiện Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt ...
Ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Đinh Trung Tuấn - Giám đốc ...
Ngày 19/8, Sở giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi phòng giáo dục các quận, huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông và trực thuộc ...
Thực hiện Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt ...
Thời Tiết