• DSC_072451
 • IMG-172190
 • IMG-172217
 • IMG-172322
 • IMG-172455
 • IMG-172570
 • IMG-172816
 • IMG-172757
 • IMG-172919
 • IMG-173085
 • IMG-173438
 • IMG-173677
 • IMG-173764
 • IMG-173841
 • 154172604123077
 • 154172604222865
 • 1539230660379
 • 154172604122887
 • 154172604022892
 • 154172603922816
 • 154172603723097
 • 154172603822884
 • 154172603722845
 • 154172585578526
 • 154172585578427
 • 154172585577775
 • 154172585577651
 • 154172585577597
 • 154172585577449
 • 154172585576799
 • 154172585576589
 • z2098790759915_70a274d20564eccae96c101cee5c9d7f_911c1d7a37
 • z2098790658473_2cdbb7fd966161e12bf3fe74749d9483_881319438b
 • z2098790393106_7034fc246ab5820a532ed76f3d86dbbe_b569ed1dc8
 • z2098790948525_2e87fde9f06f4b482e09c7beec7cb5a8_57026fb26e
 • z2098791077676_f04f5a0dafc9ce761cfa55ada082af7b_4fd1d22857
 • z2098814125112_ce7567135d47ca47343293db2df972c8_fda37aa909
 • z2126647445661_8adb6da7f6ebd82effe2b548e13d9852_4ce1fd65ba
 • z2098791213024_a90ac435245588e6f8e82da9d04f1348_adb50f6e7b
 • z2126648399131_37d329c1507ce4ede536e41917edda7c_cd257a114c
 • z2126648543332_0ee147193622bc9247169a5b67ed8520_48211c5890
 • z2126648461749_52fdc9181959aaa056d06dc28e7cdee0_bbcfdaf6b3
 • z2126651077117_3c8d1421a984ee9e1cb20ed3ff5c3656_454f06e714
 • z2126651115406_fd90151614ec487a996549c57ddb0e8b_ad7b6c54cc
 • z2126651136823_b4673629ac2a98870961df3f6bf518d2_36e22b84e4
 • z2126651139321_8dda26814cd5bb5976a956ea3f190085_3ad969d2df
 • z2126651146307_3e5086d01d3f2c762e4ce3b0dd0b8578_243df50efd
 • z2126651149948_339409f0f1de6cd9b6214d2218263f30_98fdbd20d0
 • z2126651157215_e00d549d06e3646e8f62deb62ba6bac2_5cdb3a8a87
 • z2126651160545_6f86aa98d281ed181fcbf6a96043da43_118022c340
 • z2126651489281_6739c979fada63e7fc9e501a7b696f98_78c8b8bc0e
 • z2126651382645_4543ef9798a6b5ad4b6ee3c5afb2b681_b3f1c08bb0
 • z2126651820260_b72c9846453bbf8d3287f865c5c528b6_33ae9b7d94
 • z2126679652743_47474e38340a20d16f3bfa65e2d48ebf_fd4f115e5b
 • z2126679712099_4e480647547df722eae5afe6e361696b_e9f6e7d697
 • z2126679848675_f8eccb0edd684b114ee2bea1683bc87f_7a7f742f9b
 • z2127314433483_5da4b60c7d0c2616983d243cd112b6c0_eb137efba2
 • z2098790658473_2cdbb7fd966161e12bf3fe74749d9483_a9d6f9438b
 • z2098790393106_7034fc246ab5820a532ed76f3d86dbbe_731add1dc8
 • z2098790948525_2e87fde9f06f4b482e09c7beec7cb5a8_2c1d1fb26e
 • z2126648461749_52fdc9181959aaa056d06dc28e7cdee0_eaec0af6b3
 • z2126651136823_b4673629ac2a98870961df3f6bf518d2_71bd1b84e4
 • z2126648399131_37d329c1507ce4ede536e41917edda7c_f19b2a114c
 • z2126651139321_8dda26814cd5bb5976a956ea3f190085_acecd9d2df
 • z2126651576334_b4c3c7e4d3d1e0e0f2d98030a82d3884_3d0d8876a8
 • z2126651820260_b72c9846453bbf8d3287f865c5c528b6_1c68cb7d94
 • z2126679652743_47474e38340a20d16f3bfa65e2d48ebf_152b115e5b
 • z2126679712099_4e480647547df722eae5afe6e361696b_13fda7d697
 • z2098790393106_7034fc246ab5820a532ed76f3d86dbbe_2b776d1dc8
<a href="/thpatan/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức - Sự kiện" rel="dofollow">Tin tức - Sự kiện</a>
Thự hiện sự chỉ đạo của huyện ủy huyện Sìn Hồ, Đảng ủy xã Pa Tần, sáng ngày 30 ...
Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trường Tiểu học Pa Tần cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, sáng ngày 30/12/2019, Chi bộ Trường Tiểu học Pa Tần đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và ...
> Xem chi tiết

VĂN BẢN- CÔNG VĂN
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 0
Hôm qua : 3
Tháng 03 : 21
Năm 2021 : 478