GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG THPT MƯỜNG SO