Hôm nay thứ 4. Ngày 04/03/2015

KẾ HOẠCH Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT Tổ KHTN - Năm học 2012 - 2013 (Trường THPT Phong Thổ)

    SỞ GD & ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT PHONG THỔ

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số:       /KH- BDTX

 

 

                 Phong Thổ, ngày 12  tháng 10 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

 Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT
Tổ KHTN - Năm học 2012 - 2013

 
 
 

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT- BGDDT ngày 8/8/2011 của bộ giáo dục và đào tạo V/v ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT.

Căn cứ Công văn số 454/KH-SGDĐT ngày 01/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  năm học 2012 – 2013.

Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trường THPT Phong Thổ.

Tổ KHTN xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên cho tổ viên năm học 2012 – 2013  như sau:

 

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm chung

a. Quy mô trường, lớp, học sinh

- Tổng số lớp: 8

- Tổng số học sinh: 250 Trong đó: Khối 10: 04 lớp = 153 học sinh

                                                               Khối 11: 02 lớp = 46 học sinh

                                                                 Khối 12: 02 lớp = 51học sinh

- Trong đó HS nữ: 98 em (39,20%); Học sinh dân tộc 211 em (84,40%)

b. Tình hình đội ngũ giáo viên trong tổ:

     - Tổng số: 9 trong đó:

+ Nữ: 3 chiếm 33,3%;

+ Dân tộc: 0

+ CBQL: 0

+ Đảng viên: 2/9 đạt 22,2%;

+ Giáo viên: 9 (8 đại học chiếm 89%; 1 cao đẳng chiếm 11%);

          - Xếp loại chuyên môn giảng dạy của giáo viên năm học 2011 – 2012

SLGiỏi = %

SLKhá= %

SLTB= %

SLYếu =%

0

3 = 33,3%

5/9 = 55,6%

1/9 = 11,1%

- Về cơ sở vật chất: nhà trường có 10 phòng học văn hoá với 150 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ngồi), 2 phòng máy tính, 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 1 phòng hội đồng, 6 phòng chức năng, 13 phòng ở cho cán bộ giáo viên, 5 phòng (phòng tạm) cho học sinh nội trú, điện, nước công trình vệ sinh đầy đủ.

2. Thận lợi

          - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu  Trường THPT Phong Thổ.

          - Cơ sở vật chất khá bảm bảo, trường lớp khang trang sạch đẹp cơ bản đáp ứng được hoạt động dạy và học

-  Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.

          - Về đội ngũ  tổ viên:

+ Đủ về số lượng, đảm bảo theo biên chế.

          + Đội ngũ phần lớn còn trẻ, có sức khỏe, nhanh nhẹn, tiếp cận nhanh chóng với công việc đồng thời luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phần lớn học sinh là người địa phương, lại là dân tộc thiểu số 211/250 em = 84,40% các em ngoan hiền nên công tác giáo dục và rèn về ý thức đạo đức thuận lợi.

3. Khó khăn.

3.1 Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Thiết bị dạy học ở một số môn đã hỏng, hoá chất hết hạn sử dụng....nên một số tiết thực hành của một số bộ môn không thực hiện được như môn Hóa học, Sinh học, Vật lý, Công Nghệ...

- Phòng học phục vụ cho công tác thí nghiệm thuộc các môn Hoá, Sinh, Lý, Công nghệ...  còn thiếu.

- Nhà ở của học sinh nội trú còn tạm bợ (nhà cót đã xuống cấp)

.............................

Ngày 08/11/2012 - 05:35:53
Tác giả: Lê Thị Hồng Yến -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 770 >>

Thông báo