• st1
  • st3
Tin nổi bật
Tin nổi bật
  (16/10/2002 - 16/10/2018)       Trường Tiểu học San Thàng được chia tách từ trường Phổ thông cơ sở Tam Đường, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu từ tháng 10 năm 2002. Đến năm 2004 thành lập tỉnh mới trường được đổi tên thành Trường tiểu học San Thàng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu theo Quyết định số:159/QĐ-UB ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0