Tháng 3 là tháng dành cho các chị em phụ nữ vì có ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ. Đây là dịp để anh chị em trong nhà trường gắn bó, đoàn kết, cùng nhau tổ chức những hoạt động vui chơi bổ ích, tạo không khí phấn khởi động viên chị em nữ công trong nhà trường.