01/11/16  Góc học tập  389
Đối với học sinh, ngoài việc viết đúng, viết đẹp, còn cần rèn cho học sinh có khả năng sáng tạo trong mẫu chữ dựa trên nguyên lý quy tắc cơ bản của chữ viết. Đây là mẫu chữ mang tính sáng tạo cao. Giá