Phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục cho thời gian tới và cho những năm ...