• hoa-20
  • mua2
  • 73585766-yoeanwf6-onlinedsc-0533
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Năm 2018 sắp qua năm 2019 đang gõ cửa, nhìn lại việc đã làm trong cả một năm ...
Cứ như vậy, hàng năm đều vào tháng 12 đánh giá mốc quan trong của việc sắp xếp công việc của tập thể các cơ quan đơn vị trong toàn huyện cùng nhau tập hợp cán bộ công chức viên chức và đặc biệt là đội ngũ Đảng viên trong chi bộ đơn vị lại để cùng nhau nhìn nhận lại một cách tổng thể những công việc những hoạt động của cá nhân được giao, nhiệm vụ ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3