Thông tin chi tiết:
Lê Khắc Linh
Phó Hiệu trưởng Lê Khắc Linh
Ngày tháng năm sinh 28/09/1974
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Diêm Điền Thái Thụy Thái Bình
Điện thoại 0961606856
Email lekhaclinh.pacma@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách