Thông tin chi tiết:
Lỳ Xừ Po
Hiệu trưởng Lỳ Xừ Po
Ngày tháng năm sinh 01/08/1988
Giới tính Nam
Học hàm, học vị đại học
Email lyxupo88@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách