A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra công tác tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của cấp trên về giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tại huyện Mường Tè năm học 2017 - 2018

Nhằm đánh giá việc thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh nói chung và chất lượng GD tại huyện Mường Tè nói riêng, vừa qua Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục" kết hợp với hoạt động xây dựng trường chuẩn Quốc gia và công tác PCGD - XMC tại huyện Mường Tè

Thực hiện kế hoạch số 1668/KH - SGD&ĐT, ngày 25/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra công tác tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của cấp trên về giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; cải cách thủ tục hành chính của phòng GD&ĐT các huyện, thành phố năm học 2017 - 2018.

Vừa qua đoàn kiểm tra do đồng chí Đinh Trung Tuấn - P. Giám đốc Sở GD&ĐT - trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 03 nội dung đối với giáo dục huyện Mường Tè nói chung và Phòng GD&ĐT huyện nói riêng, cụ thể các nội dung được kiểm tra gồm có:

- Kiểm tra công nhận PCGD,XMC năm 2017.

- Công triển khai và thực hiện các Nghị quyết, cải cách thủ tục hành chính.

- Kiểm tra công nhận trường THCS xã Mường Tè đạt chuẩn Quốc gia.

Sau đợt kiểm tra, đại diện phía đoàn, đồng chí Đinh Trung Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT có ý kiến ghi nhận những ưu điểm, những cố gắng từ phía giáo dục huyện; không chỉ vậy đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại lớn của đơn vị trong việc thực hiện như:

1. Việc thực hiện các Nghị quyết, tính tới thời điểm hiện tại huyện cónhiều tiêu chí chưa đạt.

2. Hồ sơ PCGD,XMC năm 2017 vẫn còn nhiều hạn chế, thông tin một số chỗ chưa khớp, chưa đồng nhất; sổ đăng bộ còn tẩy xóa; một số tỷ lệ đạt chuẩn XMC còn bấp bênh chưa có tính bền vững.

Để khắc phục được những tồn tại hạn chế ấy, đồng chí cũng chỉ đạo cơ quan giáo dục, các đơn vị trường thực hiện tốt một số nội dung:

* Đối với các đơn vị trường:

Tích cực chủ động việc đổi mới công tác giáo dục; nâng cao chất lượng công tác tham mưu đối với xã về PCGD,XMC; Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, nâng cao chất lượng đổi mới sinh hoạt chuyên môn quan tâm trú trọng đến chất lượng học sinh; Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân; Thực hiện các nhiệm vụ bám sát theo kế hoạch năm học, chỉ tiêu do phòng giao.

* Đối với Phòng GD&ĐT huyện:

Tích cực, chủ động hơn trong các hoạt động tham mưu với UBND huyện đối với công tác PCGD,XMC; việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia; công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết các cấp. Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng năm; rà soát các tiêu chí thực hiện Nghị quyết, quan tâm đến các tiêu chí chưa đạt. Nhanh chóng xúc tiến hoạt động kết nghĩa giữa Phòng GD huyện Mường Tè và Phòng GD huyện Than Uyên. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn đối với các đơn vị trường, chú trọng nâng cao chất lượng các đơn vị vùng khó, nhưng cũng không quên chất lượng giáo dục ở các đơn vị thuận lợi.

* Qua đó, cũng có đề xuất ý kiến với UBND huyện một số việc như:

Quan tâm chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện, các xã thị trấn nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng công tác PCGD,XMC; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết; Chủ động và sẵn sàng tiếp nhận việc chuyển đổi Sách giáo khoa mới năm 2020; Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị, đảm bảo theo kịp tiến độ kế hoạch đề ra.

Trong thời gian ngắn, nhưng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế lớn để các cơ quan, đơn vị trường có những động thái tích cực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra không những vậy, đoàn còn tư vấn, giúp đỡ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên một số đơn vị trong việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động Phổ cập giáo dục tại đơn vị.

Muốn đổi mới chất lượng giáo dục toàn huyện là nhiệm vụ không phải một sớm một chiều, nhưng thiết nghĩ muốn thay đổi cái lớn thì cần quan tâm thay đổi từ những cái thiết yếu nhất, những cái nhỏ nhặt nhất. Vậy nên, bản thân mỗi cá nhân các đồng chí cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức ngành giáo dục - cần nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, tự mình thay đổi, chuyển động theo hướng tích cực bên cạnh đó cần sự cố găng, nỗ lực và tinh thần đoàn kết nhất trí cao thì tôi tin sẽ từng bước đạt được những gì mình muốn.

Một số hình ảnh của cuộc họp

Đ/c Mai Văn Thạch - P. Bí Thư - Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến trong buổi làm việc
Nhãn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan