A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

noi dung hoi nghi giao ban

danh gia cac hoat dong trong hoc ky 1.Phuong huong hoat dong cua hoc ky 2
NGAY 10 THANG 2 VUA QUA PHONG GIAO DUC DA TO CHUC HOI NGHI GIAO BAN THANG 2. QUA Y KIEN THAO LUAN CUA CAC DONG CHI CAN BO QUAN LY CAC DON VI TRUONG TRONG HUYEN , LANH DAO PHONG GIAO DUC DA DUA RA CAC Y KIEN CHI DAO NHU SAU:
1. TU TUONG CHINH TRI:
    TIEP TUC LAM TOT CONG TAC TU TUONG CHINH TRI, 100% CAN BO GIAO VIEN THUC HIEN TOT CAC QUY DINH PHAP LUAT.
2.CHUYEN MON:
     TIEP TUC THUC THUC HIEN TOT CAC BIEN PHAP NANG CAO CHAT LUONG DAY VA HOC.

Tác giả: MINH CONG
Nguồn:laichau.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan