Ngày 08/04/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng gói thầu xây lắp + thiết bị công trình: Nhà lớp học ...
Ngày 09/01/2016 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao nhà bán trú học sinh gồm 12 phòng tại trường THPT Bình Lư
Trong tháng 11/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 03 gói thầu xây lắp với tổng số 30 phòng học (25 ...
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 5.621
Hôm qua : 6.832
Tháng 05 : 146.814
Tháng trước : 42.299
Năm 2018 : 189.911
Năm trước : 259
Tổng số : 190.170