Hotline
02133876410
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
Ngày 19/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường ...
Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục ...
Năm học 2017 - 2018, ngành giáo duc tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao ...
Thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc ...
Thống kê
Hôm nay : 167
Hôm qua : 1.224
Tháng 03 : 12.106
Tháng trước : 44.431
Năm 2021 : 101.988
Năm trước : 851.615
Tổng số : 1.103.015