Hotline
02133876410
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÓM TẮT ỨNG VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú tỉnh Lai Châu lần thứ 15 năm 2020 đã tổng hợp phiếu lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020, Hội đồng thông báo kết quả tổng hợp như sau:

1. Nhà Giáo Hồ Thanh An – Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Lai Châu: Đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể:

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt; tín nhiệm quần chúng đạt 94,6%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp Sở đạt 92,3%

- Tiêu chuẩn 2: Có 08 lần đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó có năm học 2018-2019; 02 lần đạt Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh (năm 2005, 2008); 10 lần được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Băng khen. Tập thể trường do cá nhân quản lý đạt danh hiệu LĐXS 02 năm liền kề năm đề nghị xét (2017-2018 và 2018-2019)

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy đạt chất lượng tốt. Năm 2002, 2004 đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bồi dưỡng trực tiếp 01 HS đạt Học sinh giỏi cấp Quốc gia (2004- 2005). Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia đạt 34 giải (từ năm học 2015- 2016 đến 2018- 2019); Bồi dưỡng giúp đỡ 02 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có 07 sáng kiến áp dụng vào giảng dạy, quản lý đạt kết quả, trong đó có 02 sáng kiến cấp tỉnh, 05 sáng kiến cấp cơ sở.

- Tiêu chuẩn 4: Có 25 năm công tác trong ngành Giáo dục, trong đó có 13 năm trực tiếp giảng dạy.

2. Nhà Giáo Ngô Thị Lương - Tổ trưởng tổ Sinh - Địa – TD- CN, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Lai Châu: Đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể:

- Tiểu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt; tín nhiệm quần chúng đạt 89,3%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp Sở đạt 92,3%

- Tiêu chuẩn 2: Có 12 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó có năm học 2018-2019; 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm 2017); 06 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy đạt chất lượng tốt. Đạt giáo viên dạy giỏi câp tỉnh năm 2007, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm 2008. Bồi dưỡng 02 HS đạt Học sinh giỏi cấp Quốc gia, có 42 HS giỏi cấp tỉnh; Bồi dưỡng giúp đỡ 03 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi các cấp, có 07 sáng kiến áp dụng vào giảng dạy đạt kết quả, trong đó có 03 sáng kiến cấp tỉnh, 04 sáng kiến cấp cơ sở.

- Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy.

3. Nhà giáo: Bùi Thị Thuyên – Giáo viên, Trường PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu, huyện Tam Đường

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%

- Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, trong đó có năm 2018-2019; 01 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh (năm2017) ; 04lần được bằng khen của UBND tỉnh, năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy đạt chuyên môn giỏi, bồi dưỡng 03 học sinh đạt Vở sạch chữ đẹp cấp huyện; Bồi dưỡng giúp đỡ 04 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; có 07 sáng kiến áp dụng vào giảng dạy, quản lý đạt kết quả, trong đó có 01 SK cấp tỉnh năm 2017;

- Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy.

4. Nhà giáo: Phạm Bạch Ngọc – Hiệu trưởng, Trường Mầm non Sì Lở Lầu, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ: Đảm bảo các tiêu chí cụ thê:

- Tiểu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, là tấm gương điển hình trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Huyện ủy khen đảng viên HTXS nhiệm vụ 5 năm (2015- 2019); tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%.

- Tiêu chuẩn 2: Có 5 lần đạt Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 03 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục (Được Bộ GD&ĐT vinh danh giáo viên tiêu biểu tại Hà Nội). Tập thể trường do cá nhân quản lý 04 lần đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (trong đó có 03 năm liền kề 2016- 2017; 2017-2018, 2018-2019)

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy 01 lần đạt danh hiệu GVDG cấp huyện (2003- 2004); Bồi dưỡng giúp đỡ 03 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm học 2011- 2012; năm học 2015-2016 và năm 2017-2018); có 4 sáng kiến áp dụng vào giảng dạy, quản lý đạt kết quả tốt.

- Tiêu chuẩn 4: Có 22 năm công tác trong ngành Giáo dục (11 năm trực tiếp giảng dạy), có 12 năm công tác ở xã Biên giới.

5. Nhà giáo: Trần Thị Tố Uyên – Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tân Phong Thành phố Lai Châu: Đảm bảo các tiêu chí cụ thể:

- Tiểu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%

- Tiêu chuẩn 2: Có 10 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, trong đó có năm học 2018-2019; 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh (năm 2018); 4 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 01 lần được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (02 năm liền kề 2017-2018, 2018-2019) được UBND tỉnh tặng Bằng khen;

- Tiêu chuẩn 3: Có 02 lần đạt danh hiệu GVDG cấp huyện các năm (2005, 2009); Bồi dưỡng giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong đó có 01 GV đạt cấp tỉnh (năm 2015-2016 và năm 2017-2018); có 6 SK cấp cơ sở ( 01 SK cấp tỉnh năm 2018)

- Tiêu chuẩn 4: Có 29 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy (16 năm trực tiếp giảng dạy).

6. Nhà giáo: Mai Thị Phương Hoa - Giáo viên, Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Than Uyên: Đảm bảo các tiêu chị cụ thể:

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%.

- Tiêu chuẩn 2: Đã 09 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trong đó có năm học 2018-2019, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh (năm 2017); 03 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen và năm học 2016 - 2017 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy 02 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2014 và 2018); Bồi dưỡng, giúp đỡ được được 05 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Có 07 SK được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 01 sáng kiến đạt cấp tỉnh (năm 2017).

- Tiêu chuẩn 4: Có 19 năm 3 tháng công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy 17 năm 7 tháng

7. Nhà giáo: Đỗ Thị Hoà - Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn, huyện Than Uyên: Đảm bảo các tiêu chí cụ thể:

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 91,7%.

- Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trong đó có năm học 2018-2019; 03 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm học 2018-2019 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen và năm học 2014-2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Tiêu chuẩn 3: Tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, từ giáo viên dạy giỏi cấp huyện phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2004 và 2018); Bồi dưỡng, giúp đỡ được 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong đó có 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Có 07 sáng kiến áp dụng vào giảng dạy đạt kết quả đạt cấp huyện.

- Tiêu chuẩn 4: Có 24 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy 20 năm.

8. Nhà giáo: NguyễnThị Khánh - Nguyên HT, Trường Mầm non số 2 Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Đảm bảo các tiêu chí:

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%.

- Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần đạt danh hiệu CSTĐCS, 01 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh (năm học 2016-2017 năm liền kề với năm nghỉ hưu). Có 5 lần được tặng bằng khen UBND tỉnh, 02 lần được BGD&ĐT tặng bằng khen, Năm 2014 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Tập thể do cá nhân quản lý đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề nghỉ hưu (2015-2016 và 2016-2017).

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy đạt chất lượng, giúp đỡ được 03 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp, có 05 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 01 SKKN cấp tỉnh.

- Tiêu chuẩn 4: Có 29 năm 9 tháng công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 15 năm trực tiếp giảng dạy.

9. Nhà giáo: Đỗ Thị Nhinh - Giáo viên, Trường Tiểu học Thị trấn huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu: Đảm bảo các tiêu chí cụ thể

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 98%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 90,9%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%.

- Tiêu chuẩn 2:07 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, trong đó có năm học 2018-2019; 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh năm học 2017 - 2018; 02 lần được tặng BK của UBND tỉnh năm học 2013 - 2014 và năm học 2016 - 2017.

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy đạt chất lượng, bồi dưỡng 24 học sinh đạt HSG cấp huyện; Bồi dưỡng giúp đỡ 03 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.07 sáng kiến áp dụng vào giảng dạy đạt kết quả được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 01 SK cấp tỉnh năm học 2017-2018

- Tiêu chuẩn 4: Có 19 năm công tác trong ngành giáo dục và trực tiếp giảng dạy.

10. Nhà giáo: Bùi Thị Quế - Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thị Trấn Mường Tè: Đảm bảo các tiêu chí

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 100%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%.

- Tiêu chuẩn 2:7 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, trong đó có năm học 2018-2019; 01 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh (năm học 2015-2016); 03 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen (năm 2015, 2017, 2019)

- Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy đạt giáo viên giỏi cấp huyện (năm 2005,2006), Bồi dưỡng được 13 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 07 sáng kiến áp dụng vào giảng dạy đạt kết quả được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 01 SK cấp tỉnh năm học 2015-2016. Tập thể do cá nhân quản lý đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019.

- Tiêu chuẩn 4: Có 22 năm công tác trong ngành Giáo dục trong đó có 13 năm trực tiếp giảng dạy.

11. Nhà giáo: Hồ Thị Tươi - Nguyên HT, Trường Tiểu học số 2 Thị trấn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Đảm bảo các tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị: Tốt, chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 98%; tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%; tính nhiệm Hội đồng cấp huyện đạt 100%.

- Tiêu chuẩn 2: Có 8 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 02 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh ( Năm 2010, 2014), 7 lần được tặng Bằng Khen của UBND Tỉnh, năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen. Tập thể do cá nhân quản lý đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề nghỉ hưu (2016-2017 và 2017-2018), tập thể trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Tiêu chuẩn 3: Đạt GVDG cấp huyện từ năm 2005-2006; bồi dưỡng 02 HSG cấp tỉnh, 15 học sinh đạt cấp HSG cấp huyện; bồi dưỡng giúp đỡ 02 GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 04 GV dạy giỏi cấp huyện, có 05 SK được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 02 SK cấp Tỉnh.

- Tiêu chuẩn 4: Có 28 năm 4 tháng công tác trong ngành Giáo dục, trong đó có 19 năm trực tiếp giảng dạy.

Sau đây là lý lịch trích ngang của 11 cá nhân được đề nghị xét tặng.

Trich ngang NGƯT - HĐ cap tinh.docx

Bản kha - Bùi Thị Quế (Muong Te).docx

Ban khai - Đo Thi Nhinh (Muong Te).docx

Ban khai - Ho Thanh An - THPT chuyen LQD.doc

Ban khai - Ho Thi Tuoi (Muong Te).docx

Ban khai - Ngô Thi Lương - THPT chuyen LQD.doc

Ban khai - Nguyen Thi Khanh (Muong Te).doc

Ban khai - Pham Bạch Ngọc - Phong tho.doc

Ban khai - Tran Thi To Uyen- TP Lai Chau.doc

Bản khai- Bùi Thị Thuyên - Tam Đường (chuan).doc

Bản khai -Mai T.Phương Hoa -TU (chuan).doc

Bản khai- Đỗ Thị Hoà - Than Uyen (chuẩn).docx

 


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 849
Hôm qua : 1.224
Tháng 03 : 12.788
Tháng trước : 44.431
Năm 2021 : 102.670
Năm trước : 851.615
Tổng số : 1.103.697