Hotline
02133799568
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH LAI CHÂU

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả nổi bật:

Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và các tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020; xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 21 nhiệm vụ, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 19 nhiệm vụ đạt 90,5%, 02 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện. Rà soát, đánh giá 02 thủ tục hành chính trọng tâm. Tiếp nhận 135 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tiếp 05 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến theo dịch vụ công trực tuyến 85 hồ sơ, số kỳ trước chuyển qua 45 (còn hạn xử lý). Đến thời điểm hiện tại đã giải quyết 114 hồ sơ, trong đó trước hạn 47 hồ sơ; đúng hạn 67 hồ sơ, đang giải quyết 21 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy thực nghiệm chương trình giáo dục địa phương

Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Quản lý và khai thác hiệu quả phần mền quản lý văn bản điều hành, 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi thông tin, công việc. Duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo mô hình công dân điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu”.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện tốt một số công việc, cụ thể: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện CCHC của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt là giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai Video hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thực hiện bồi dưỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; rà soát, đánh giá đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong thực hiện các TTHC trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo mô hình công dân điện tử; tiếp tục thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị.


Tác giả: Văn Phòng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video 4

Video 4

Video 3

Video 3

Video 2

Video 2

video 1

video 1

Thống kê
Hôm nay : 30
Hôm qua : 2.084
Tháng 07 : 26.770
Tháng trước : 56.659
Năm 2020 : 492.946
Năm trước : 149.412
Tổng số : 642.358