Hotline
02133876410
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIẾP TỤC THỰC TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả, Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục hướng dẫn, triển khai tuyên truyền, thực hiện các Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đơn vị.

Ngành giáo dục và đào tạo tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nội dung chủ yếu tập trung về thực hiện các chế độ, chính sách, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của ngành; các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy; công tác cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp... Năm 2021 tiếp tục tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, triệt để các phản ánh, khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn, thư khuyết danh, mạo danh, vượt cấp trong Ngành giáo dục và đào tạo.

Một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường THPT thành phố  (Nguồn ảnh: từ báo cáo của nhà trường).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích sử dụng mạng xã hội như Facebook, zalo… để tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đăng tải thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản lý trên cổng/trang thông tin điện tử; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Đến nay cơ bản các đơn vị giáo dục đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đưa các văn bản Luật, dưới Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp vào trong thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành.


Tác giả: Thanh tra
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 1.077
Hôm qua : 1.725
Tháng 03 : 2.802
Tháng trước : 44.431
Năm 2021 : 92.684
Năm trước : 851.615
Tổng số : 1.093.711