Hotline
02133799568
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2018
Ngày hiệu lực:
29/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/08/2018
Ngày hiệu lực:
27/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
16/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2018
Ngày hiệu lực:
06/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
21/02/2018
Ngày hiệu lực:
21/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hưởng ứng nội dung phát động thi đua năm 2018
Ngày ban hành:
12/02/2018
Ngày hiệu lực:
12/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tăng cường an toàn thông tin trên môi trường mạng Intetnet
Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện “Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021”
Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tiếp tục thực hiện công tác kiểm định trên phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 310
Hôm qua : 1.123
Tháng 09 : 27.903
Tháng trước : 70.146
Năm 2018 : 501.452
Năm trước : 259
Tổng số : 501.711