$result;}} ?> Văn bản Sở GD&ĐT
Ngày ban hành:
06/06/2018
Ngày hiệu lực:
06/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
21/02/2018
Ngày hiệu lực:
21/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hưởng ứng nội dung phát động thi đua năm 2018
Ngày ban hành:
12/02/2018
Ngày hiệu lực:
12/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tăng cường an toàn thông tin trên môi trường mạng Intetnet
Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện “Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021”
Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tiếp tục thực hiện công tác kiểm định trên phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo đơn vị thực hiện đề án" Đo sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công"
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin về văn bản giả mạo về việc nghỉ cổ vũ Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam ngày27/01/2018
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
25/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 265
Hôm qua : 1.938
Tháng 07 : 57.934
Tháng trước : 95.528
Năm 2018 : 385.003
Năm trước : 259
Tổng số : 385.262