Hôm nay thứ 4. Ngày 02/09/2015

PHẦN MỀM SMAS CỦA VIETTEO

HỆ THỐNG WEBSITE

TRƯỜNG BẠN  Mầm non

  Tiểu học


  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

  THCS & THPT

LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập : 1367

PHAN MEM HOANG GIA

Tin

TIN TỪ PGD&ĐT

Tin tức chung

Bang PCNV+TKB Hoc ky 2 nam 2013-2014 (Trương PTDTBT THCS Phuc Than) (2014-01-02 01:28:14)
TKB truong PTDTBT THCS Phuc Than
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ, năm học 2012-2013. (2013-04-05 06:50:08)
D/C Nguyễn Van Hiệp - HT: Trường PTDTBT THCS xã Phúc Than ra QĐ Thành lập Đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ, năm học 2012-2013.
Về việc thành lập Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở năm 2013 (2013-03-30 10:05:15)
Trường PTDTBT THCS Phúc Than
Hướng dẫn công tác thi Olimpic Toán Tuổi thơ cấp Huyện (2013-03-30 09:45:54)
Trường PTDTBT THCS Phúc Than
THI HSG KHỐI 6,7,8 CẤP TRƯỜNG NĂM 2012-2013 (2013-03-13 04:17:46)
Trường PTDTBT THCS Phúc Than
Nội quy thí sinh trong phòng thi HSG cấp trường (2013-03-12 04:47:10)
Trường PTDTBT THCS Phúc Than
Danh sách thí sinh dự thi HSG lớp 6,7,8 cấp trường (2013-03-12 04:43:34)
Trường PTDTBT THCS Phúc Than
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường lớp 6,7,8 , năm học 2012-2013 (2013-03-12 04:39:52)
Trường PTDTBT THCS Phúc Than
Kế hoạch hoạt động ngày 08-03-2013 (2013-03-12 03:00:33)
Trường PTDTBT THCS Phúc Than
QUYẾT ĐỊNH Kỷ luật học sinh vi phạm Điều lệ trường học (2013-03-08 15:10:00)
Trương PTDTBTTHCS Phúc Than

Thông báo